Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen
01.01.2006   Følg lenke til OAF sin
Vi i den daglige adm. på klubbkontoret ønsker alle våre medlemmer et Godt Nyttår og velkommen til våre nye web sider med web hotel.

Lenke:  http://www.oaf.nu/

Alle våre eide domener vil i løpet av denne mnd. peke mot våre nye sider. Der vil dere finne mange nye ting. Verneombudstjenesten har også fått egne sider. Men bare ha litt tålmod med oss på innleggingen av alt som skal til da vi har andre oppgaver også.

Sign: henning
 

Les mer...
Nok et bevis på at alle trenger sterke fagforening
Mange arbeidstakere tør ikke si fra

Hver tredje arbeidstaker innen pleie og omsorg, skole og barnevern tør ikke varsle ledelsen om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Les mer...
Nye hjemmesider for klubben og
Noe å se frem til; Nye web sider for OAF
Nye websider begynner å ta form, disse gamle sider er hovedsidene t.o.m. 01.01.06. Vi eier bl.a følgene domener og disse vil peke mot våre hjemme sider, det er: 
Les mer...
13.09.05
VEL OVERSTÅTT VALG!!
Nå er det bare opp til seier herren og damene og vise at de retter opp AML, andre lover og forskrifter som de blå begynte å ødlegge. Håper at de 50 spørsmål blir fulgt opp slik at de kan si at de er seieren verdige, og vi kan stole på dem i fremtiden.
Les mer...
13.09.05
INFORMASJON OM VALG AV TILLITSVALGT OG VERNEOMBUD
Det er dessverre slik at det ikke alltid er automatikk at vi mottar informasjon om at det er foretatt valg av verneombud og tillitsvalgte.
Les mer...
06.09.05
TILLITSVALGTKONFERANSE 2005
OBS! Kort påmelding frist.
Årets konferanse avholdes 14. - 16. november på hotel Maria Falkensteiner i Praha.
Les mer...
05.09.05
Tilbud på IP telefoni fra BlueCom til medlemmer av Klubben..
Vi har nå kommet frem til en bra avtale med BlueCom, som gjør at du / dere sparer penger. BlueCom kan levere uavhenig av bredbånd leverandør, mer info følger:
Les mer...
05.09.05
Er du opptatt av arbeidsforholdene dine for fremtiden, så bruk din stemmerett og plikt.
Valget til høsten vil få store konsikvenser for innholdet i mange lover fremover. Det er nå at fremtiden blir lagt.
Les mer...
12.08.05
KCADeutag Geoff Holmes Area manager  UK & Norway
Geoff skal mellom møter i Aberdeen tirsdag og nye møter i Aberdeen igjen onsdag morgen, møte et samlet klubbstyre på tirsdag kveld 16.08 i Oslo.
Les mer...
12. 08. 05
En liten status rapport fra klubben og K-HVO om integrasjonen mellom vårt gamle firma og vårt nye store.
Denne uken har klubben og K-HVO hatt en rekke møter med vår ledelse fra UK i Bergen alene, men selvsagt også sammen med den norske ledelsen vår i KCA Deutag Drilling Norge AS.
Les mer...
02.08.2005
Salget av Prosafe Drilling Services er gjennomført
Prosafe ASA har gjennomført salget til de betingelser som ble publisert 30.06.05
Les mer...
Kjære medlemme
PDS selges til Abbot Group.
Nå blir det kanskje skifte av kjeledress igjen.Det er sikkert mange ubesvarte spørsmål i kjølvannet av et salget. Bedriften har planlgt møte i Bergen,Stavanger og Aberdeen.I tillegg blir det møte med riggene. Mange tror kanskje på dramatiske omveltinger i kjølvannet av en slik salgsprosess.Det vil det ikke bli i dette tilfellet. Vår nye eier har platformboring som sitt hovedssatsingsområde,og det er i seg selv veldig positivt for oss. Ny info kommer etter hvert. Prøv å vær tålmodig.Vi vil være vanskelig å nå oss på telefon akkurat nå. MVH. For OAF Steve
Les mer...
09.06.05
LØNNSFORHANDLINGER KONTORANSATTE
Lønnsforhandlingene for merkantilt/teknisk personell startet 6. juni og pågår fortsatt.
Les mer...
07.06.05
Kjære medlemmer!
I går lurte vi på hva som kommer fra "den kanten" neste gang, og det tok ikke lang tid før Frp igjen viser sitt sanne ansikt. Denne gangen var det tilstrekkelig med et par telefoner.
Les mer...
06.06.05
SLUTT PÅ MATSKATT
Les mer...
 Lønnsoppgjøret på landbaseavtalen er no ferd
Lønnsoppgjøret landbaseavtalen 2005
Les mere
Les mer...
27.05.05
FORHANDLINGENE MELLOM NOPEF OG OLF

Årslønnen til ansatte som er omfattet av avtalene for operatør-, bore- og forpleiningsbedrifter skal økes med kr. 7.736,50, inkludert sokkel-kompensasjon og feriepenger. Videre skal skift/natt- og konferansetids-tilleggene økes med kr. 1,00.

Les mer...
13.05.05
 STYRET I OAF 2005-2006
Konstituerende styremøte i Oljearbeiderforeningen er nå avholdt.
Les mer...
26.04.05
HJEMME-PC
ADSL og IP telefoni
Les mer...
25.04.05
STYREVALG I OAF
Opptellingen av stemmer er nå foretatt.
Les mer...
25.04.05
HJEMME-PC
Brukernavn
Les mer...
18.05.05
FUSJONEN NOPEF/KJEMISK
Uravstemming nærmer seg husk å stemme.
Les mer...
04.04.05
ADRESSEFORANDRING
I forbindelse med utsending av valgmateriell har vi fått svært mange konvolutter i retur.
Les mer...
18.03.05
Fusjon - NOPEF/Kjemisk
Uravstemming nærmer seg
Les mer...
21.02.05
LIKESTILLINGSUTVALG I PDS
Likestillingsutvalget hadde sitt første møte fredag.
Les mer...
Omorganisering av verneombudstjenesten etter Tampe
Koordinerende Hovedverneombud
Les mer...
14.10.04
Oktoberreguleringer på Landbaseavtalen i havn
Les mer...
22.06.04
Lønnsforhandlinger - merkantilt personell
På grunn av tapet av Tampen kontrakten er forhandlingene utsatt.
Les mer...
01.06.04
BRANSJEAVTALEN
Forhandlingene er nå avsluttet.
Les mer...
27.04.2004
STYREVALGET
Opptelling av stemmene er nå foretatt.
Les mer...
17.03.04
VALG AV STYREREPRESENTANTER

Valgmateriell er nå sendt hjem til medlemmene og til tilllitsvalgte på plattformene.

Henning Mørk, Tore Hegerberg, Kurt Honningsvåg er Håkon Olsen er valgt ut 2004 og er derfor ikke på valg i år.

Les mer...
07.01.04
Lønnsregulering i T&P
Les mere
Les mer...
NYHETSBULLETIN UKE 39
Forhandlingsmøte 23.09., Status innføring 2-4
Les mer...
16.09.03
T&P Oktoberregulering 2002
Les mer...
20.08
LØNNSOPPGJØRET PÅ BOREBEDRIFTSAVTALEN
Les mer...
02.06.03
Plasstillitsvalgt i T & P
Les mer...
30.04.03
KONSERNSTYREVALGET 2003-2005

De valgte representantene til konsernstyret i Prosafe ASA er:
1. Steve Tverrå
2. Tore Hegerberg
3. Olav Gjesteland
Les mer...
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker