Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen
21.12.2005
LIKESTILLINGSAVTALE
Vi har nå fått signert likestillingsavtalen med bedriften
Les mer...
21.12.05
KJÆRE MEDLEMMER
Les mer...
15.12.2005
Ny Direktør i KCAD
Les mer...
24.11.05
OPPSIGELSESFRISTER
Vi har fått spørsmål vedrørende oppsigelsesfrister. 
Les mer...
17.11.05
STEIKEN
Streiken er avblåst  Lenke
Les mer...
17.11.05
STREIK
Fagforeningene NOPEF, SAFE, LEDERNE og ALT har varslet at de vil gjennomføre en politisk streik på sokkelen torsdag 17.11. fra kl 1700 - 2100.
Les mer...
13.11.05
TILLITSVALGTKONFERANSEN 2005
Som tidligere informert avholdes konferansen 14. - 16. november.
Les mer...
Info om helikopter trafikk
Helikopter Trafikk i Nordsjøen

Helikoptertrafikk i Nordsjøen
Et nytt nettsted viser ankomst og avgangstider for all helikoptertrafikk til og fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Det kan søkes på dato, hvilken heliport og installasjon, samt ankomst / avgang heliport.
Vi har nettadressen her.

www.Heliport.no

Les mer...
15.09.05
OKTOBERREGULERING T&P
Forhandlingene er nå gjennomført.
Les mer...
13.09.05
UTVIDET FEDREKVOTE
Endring i Lov om Folketrygd
Les mer...
01.09.05
Medlemsfordeler - sjekk tilbudene fra LO favør
Vi har fått tilbakemelding fra medlemmer som har spart flere tusen på bilforsikringen
Les mer...
19.04.05
HJEMME-PC
Nå er all informasjon tilgjengelig. Husk at alle må bruke servicetelefonen til Nicator 815 81 483 om hvilken type PC du trenger. Bestillingsfristen er 29.04.05.
Les mer...
NY ADRESSE
Har du flyttet i løpet av året? OAF får svært mange konvolutter i retur fra posten.
Les mer...
01.01.05. Katastrofen i Asia
Noen betraktninger rundt nødhjelp
Les mer...
03.01.05
FLOMKATASTROFEN I ASIA
Les mer...
04.01.05
Kontigenttrekk
Fra og med 1. januar 2005 gjelder følgende satser for trekk av fagforeningskontigent til NOPEF.
Les mer...
TILGJENGELIG INFORMASJON
Vi prøver stadig og bli bedre, og ønsker derfor tilbakemelding fra tillitsvalgte og medlemmer. Er det informasjon dere ønsker på hjemmesiden, ta kontakt med klubbkontoret.
Les mer...
04.06.03

Nedlasting av Acrobat Reader

Vi har fått melding om at det er mange som ikke klarer å lese .pdf dokumentene som er lagt ut på hjemmesiden. Acrobat Reader kan lastes gratis ned fra følgende adresse:
Les mer...
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker