Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen
22.09.05
SÆRAVTALEFORHANDLINGER
Det har vært forhandlinger i dag om avtalen angående utførelse av arbeid for merkantile funksjonærer på land.
Les mer...
27.10.03
SÆRAVTALEN FOR KONTORANSATTE
Vedlagt følger lenke til avtalen.
Les mer...
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker