Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen
09.07.04
NYE REGLER VED SYKEMELDING
Endringene vil få virkninger for PDS sitt nærværsarbeid og oppfølging ved sykefravær, og den største endringen vil trolig den behandlende lege oppleve.
Les mer...
INFO OM BEDRIFTSLEGEN
Mange ansatte har etterlyst tilbud om bedriftshelsetjeneste (BHT) i Stavangerområdet, dette ønsket er nå imøtekommet. Vi oppfordrer til at så mange som mulig bestiller time til offshore helseattest hos bedriftshelsetjenesten, HMS-vest eller Kokstad-BHT.
Les mer...
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker