Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen
NAVN
ADRESSE
POSTNR.
POSTSTED
STILLING
TELEFON
ANSATT DATO
OVERFØRING AV MEDLEMSKAP FRA TIDL. FORBUND
ARBEIDSSTED/RIGG
DATO
PERSONNR. (11 SIFFER) *
* P.g.a. forsikringene må vi ha 11 siffer
E-post
KOMMENTARER:
(her kan du skrive informasjon om f.eks verver)
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker